Engels op het werk

Je moet communiceren met je collega’s en klanten in het Engels. Je moet telefoneren, dossiers behandelen, mails schrijven of deelnemen aan vergaderingen in het Engels. Je werkt al in het Engels of je hebt nooit of weinig Engels geleerd. Gedurende 12 halve dagen leer je Engels in kleine groepjes en oefen je intensief om je doelstellingen te behalen.

Pluspunten

Een opleiding aangepast aan je behoeften

Jij bepaalt samen met de hulp van de opleider de inhoud van de opleiding in functie van je behoeften en je doelstellingen.
Je kiest activiteiten in functie van je doelstellingen: spreken met je collega’s en je klanten, telefoneren, deelnemen aan vergaderingen, dossiers behandelen, je professionele woordenschat uitbreiden, e-mails schrijven…  Je oefent in duo’s of in kleine groepjes.

Een opleiding die je autonomie stimuleert

Je ontwikkelt leerstrategieën in functie van je doelstellingen die je inzet om ook op je werkplek te oefenen. De opleider toont je  tools en hulpmiddelen om buiten de klas te leren.

Voor wie?
  • Voor iedereen die met zijn collega’s en zijn klanten moet communiceren in het Engels
  • Voor iedereen die moet telefoneren, dossiers behandelen, deelnemen aan vergaderingen, e-mails schrijven in het Engels
  • Voor iedereen die zijn basiskennis Engels van lang geleden wil opfrissen 
  • Voor wie nooit Engels geleerd heeft
Voorkennis

Als je niet weet welk taalniveau je hebt in het Engels, dan zullen onze taalopleiders dit evalueren tijdens een Taaldate. Tijdens deze Taaldate, die drie uur duurt, zal je ook analyseren wat je behoeften en je doelstellingen zijn.

Bereid je voor

Bezoek onze talenwebsite speciaal voor federale ambtenaren : Patatifed.be. Je vindt er activiteiten, tips en hulpmiddelen om talen te oefenen. 

Op het programma
  • Tijdens de eerste les bepaal  je samen met de opleider wat je leerdoelstellingen zijn: spreken met je collega’s en je klanten, telefoneren, deelnemen aan vergaderingen, dossiers behandelen, je professionele woordenschat uitbreiden, e-mails schrijven…
  • Gedurende de hele opleiding werk je in kleine groepjes in functie van je specifieke doelstellingen. De activiteiten zijn taakgericht en interactief : telefoonconversaties, simulaties van vergaderingen, spelletjes…
  • Met de hulp van de opleider en de andere deelnemers kies je leerstrategieën uit die je inzet om ook buiten de klas Engels te oefenen, thuis of op je werkplek, alleen of met je collega’s.
  • De opleider geeft je tips en individuele feedback. Hij toont je ook tools om te werken aan je verbeterpunten.
Een voorsmaakje

Als je woordenschat wil herhalen en bijleren dan kan je WRTS eens proberen: een programma dat je overhoort.  Je maakt zelf je eigen woordenlijstjes en aan de hand van meerkeuzevragen en reactiespelletjes leer je de nieuwe woorden onthouden. Je kan ook de uitspraak van de woorden in het Engels beluisteren  en zo je eigen uitspraak verbeteren.

Praktische info

Duur : een vaste halve dag van 3 uur per week gedurende 12 weken

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel

Groep van 12 tot 14 deelnemers

Contact

Code :
STLINEWB1XBT