image

Doelstellingen formuleren volgens het SMART-principe online

Als leidinggevende of als evaluator moet je met je medewerkers of met je team doelstellingen vastleggen. Het SMART-principe helpt je om die doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden te formuleren. Ontdek en oefen in ongeveer vier uur tijd het SMART – principe online.

 

Pluspunten

Vrij toegankelijk voor iedereen

Voor deze opleiding hoef je niet in te schrijven. Je meldt je aan op de e-Campus en kan meteen beginnen!

Snel en praktijkgericht

 • In ongeveer vier uur tijd leer je doelen formuleren volgens de basisprincipes van SMART
 • Je krijgt sprekende praktijkvoorbeelden vanop de werkvloer en vanuit het dagelijkse leven
 • In oefeningen pas je zelf de SMART-principes toe

Verbeter het proces van de evaluatiecycli

Met SMART geformuleerde doelstellingen, kan je het verloop van de evaluatiecycli verbeteren:

 • ze zijn beter bespreekbaar en beter haalbaar,
 • ze geven structuur aan je planningsgesprekken
 • ze faciliteren de evaluatie en met SMART geformuleerde doelstellingen verloopt een evaluatiegesprek zonder wrijvingen of conflicten

Voor wie?

 • „ Voor leidinggevenden
 • „ Voor evaluatoren

Op het programma

 •   Het belang van doelstellingen
 •   Het verschil tussen taken en doelstellingen
 •   Verschillende soorten doelstellingen: prestatie- en ontwikkelingsdoelstellingen,  strategische,operationele en individuele doelstellingen
 •   Een doelstelling SMART formuleren: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden
 •   Hoe leer je een medewerker om doelstellingen SMART te formuleren
 •   Welke inspiratiebronnen kan je gebruiken wanneer je doestellingen bepaalt

Ter inspiratie

SMART is een goed ingeburgerd principe. Online vind je talloze geheugensteuntjes als deze: