un homme est devant son ordinateur et regarde des papiers

Digitale toegankelijkheid van websites (voor redacteurs)

Alle overheidswebsites moeten volgens een Europese richtlijn voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In deze opleiding leer je als webredacteur of als content manager welke toegankelijkheidsrichtlijnen momenteel gelden en hoe je ze toepast. Je opleider is een toegankelijkheidsexpert en toont je aan de hand van voorbeelden hoe je teksten, afbeeldingen, tabellen … toegankelijk maakt voor iedereen.  

Pluspunten

 • De opleiding is praktijkgericht; dankzij de voorbeelden kan je meteen met de richtlijnen aan de slag. 
 • Na de opleiding heb je de know-how om zelfstandig te beoordelen of een webpagina voldoet aan de toegankelijkheidsregels en klaar is voor publicatie.  
 • Je opleider is een Belgische topexpert in webtoegankelijkheid 
 • De opleiding is samengesteld in samenwerking met het webtoegankelijkheidsteam van de FOD BOSA; dat team controleert en ondersteunt de digitale toegankelijkheid van de overheidswebsites in België. Wat je leert in de opleiding is dus afgestemd op de criteria waaraan de website en online toepassingen van je organisatie getoetst worden. 

Voor wie?

 • Voor webredacteurs en content managers van websites van federale overheidsorganisaties 
 • Voor federale ambtenaren die webpagina’s moeten schrijven en publiceren  
 • Voor de ambtenaren die ervoor moeten zorgen dat de website of een applicatie van hun organisatie voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

Voorkennis

Je hebt ervaring met een Content Management System als Drupal of Wordpress.

Op het programma

Deel 1: Webtoegankelijkheid: waarom? 

Waarom is webtoegankelijkheid zo belangrijk voor mensen met een beperking? Op basis van persona's en concrete voorbeelden ontdek je de barrières waarmee mensen met beperkingen of speciale behoeften worden geconfronteerd.  

Word je als webredacteur belemmerd door de toegankelijkheidsregels toe te passen?  Integendeel! De opleider toont je dat je website toegankelijk maken, net een strategie is om de kwaliteit van de website te optimaliseren: 

 • je verbetert de content 
 • je vergoot de vindbaarheid  (SEO) 
 • het onderhoud wordt efficiënter 
 • je website wordt compatibel met andere toepassingen als voorleesfuncties …  

 

Deel 2: De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in detail 

Je leert en oefent al de criteria (WCAG 2.1 A- en AA-criteria) voor webcontent: 

 • teksten, 
 • alternatieven voor niet-tekstuele inhoud, 
 • links, 
 • tabellen, 
 • structuurelementen, 
 • toegankelijkheidsverklaring 

Meer lezen