De verlofregeling van federale ambtenaren

Je werkt bij een P&O-stafdienst en je zit af en toe met vragen over de verschillende verlofstelsels of over de invloed van verloven op het jaarlijkse vakantieverlof of op het pensioen? In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de hele verlofregeling, de organisatie van de arbeidstijd en het telewerken.  Er is ook ruimte voor jouw specifieke vragen en cases.

Pluspunten
  • Je kennis blijft up to date : De nieuwigheden uit de verlofregeling komen aan bod
  • Er is ruimte voor de knelpunten uit je eigen dossiers : De opleider-expert helpt je verder met  je vragen over een specifiek verlofdossier of met een bepaalde case in een verlofdossier
Voor wie?

Voor alle dossierbeheerders of experten van P&O-stafdiensten die de reglementering over verlofregeling en arbeidsvoorwaarden moeten toepassen.

Op het programma
  • Het toepassingsveld van de reglementering over verloven en afwezigheden: jaarlijks verlof, omstandigheidsverlof, verlof zonder wedde
  • Een overzicht van de verschillende verlofregelingen die de afwezigheden van lange duur van de ambtenaren regelen: stageverlof, verlof wegens opdracht en de verschillende mogelijkheden van loopbaanonderbreking en politiek verlof
  • De bepalingen over moederschapsbescherming: moederschapsverlof, adoptieverlof en ouderschapsverlof
  • De berekening van het ziekteverlof, de disponibiliteit wegens ziekte en de verminderde prestaties wegens medische redenen
  • Een vergelijking van de verschillende systemen voor deeltijds werk
  • De invloed van loopbaanonderbreking en afwezigheidsperiodes op het pensioen van de federale ambtenaar

Bij al deze aspecten van de verlofregeling is er telkens ruimte om in te gaan op jouw specifieke vragen en cases.

Praktische info

Duur : Opleiding van 2 dagen

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMARVOXNT