De regelgeving over arbeidsongevallen

In deze opleiding ga je als medewerker van een P&O-stafdienst aan de slag met cases rond arbeidsongevallen. Zo leer je hoe je een dossier over een arbeidsongeval behandelt en hoe je de juiste reglementaire referenties terugvindt. Een expert arbeidsongevallen bij de federale overheid begeleidt de opleiding, geeft talrijke voorbeelden en beantwoordt jouw vragen.

Pluspunten
  • Actueel : De opleiding vertrekt van de reglementering die op dit moment van kracht is
  • Praktijkgericht : Je brengt een dossier arbeidsongevallen mee. Zo ga je aan de slag vanuit jouw eigen werkcontext. De expert arbeidsongevallen helpt je verder met je vragen over jouw case
Voor wie?
  • Voor medewerkers van de P&O - stafdiensten die dossiers over arbeidsongevallen beheren
  • Voor wie een actueel overzicht wil van de materie arbeidsongevallen
  • Voor wie een knelpunt in een concreet dossier over een arbeidsongeval wil bespreken met een expert.
Op het programma
  • Het onderscheid tussen een arbeidsongeval of een ongeval  op weg naar of van het werk.
  • Een overzicht van de verschillende schadeloosstellingen, toelagen en onkostenvergoedingen die kunnen betaald worden aan een slachtoffer of aan de rechthebbenden
  • Een dossier over een arbeidsongeval stap voor stap: hoe neem je beslissingen en welke formaliteiten moet je vervullen?

Je past wat je geleerd hebt telkens toe op je eigen case!

Praktische info

Duur : Opleiding van 2 halve dagen.

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMACCIXNT