image

De evaluatiecycli : het evaluatiegesprek

Als leidinggevende evalueer je elk jaar je medewerkers en geef je hen een eindvermelding in het kader van de evaluatiecycli. Deze opleiding is een voorbereiding om het evaluatiegesprek efficiënt te voeren. Wat zijn de verschillende eindvermeldingen? Hoe beargumenteer je de eindvermelding? Hoe ga je om met emotionele reacties? Hoe waarborg je de goeie samenwerking en motivatie?

Pluspunten

Een praktische en interactieve opleiding  

 • We vertrekken vanuit jouw concrete situatie en vragen je op voorhand een case voor te bereiden. 
 • Je krijgt allerhande oefeningen: denkoefeningen, rollenspelen, praktische oefeningen… Zo kun je de technieken oefenen die je wilt leren: gesprek voorbereiden, structureren, inleiden en feedback geven, doen herformuleren, een gesprek inleiden, omgaan met weerstand.,… 

  

Een volledige opleiding 

 • Je leert wat jouw rol als evaluator is in dit gesprek, hoe het gesprek kan verlopen en welke communicatietechnieken je best aanwendt om het gesprek efficiënt te voeren. 
 • Je leert ook de valkuilen van subjectiviteit te vermijden, open te communiceren en je aan te passen aan je gesprekspartner. 

Voor wie ?

 • Voor evaluatoren die het evaluatiegesprek willen aanpakken op een zinvolle en efficiënte manier. 
 • Voor evaluatoren die van het evaluatiegesprek een mooie afsluiter wensen te maken. 

Voorkennis

 • De basisprincipes van de evaluatiecycli kennen. 
 • De algemene bepalingen van het koninklijk besluit worden in deze opleiding niet behandeld. 

Op het programma

In deze opleiding komen de volgende thema’s aan bod: 

 • de specifieke kenmerken van het evaluatiegesprek 
 • beargumenteren van de eindvermelding 
 • opvangen van emoties 
 • de risico’s van subjectiviteit: vooroordelen, stereotypes,… 
 • communicatie- en gesprekstechnieken: feedback geven, actief luisteren, herformuleren, omgaan met conflicten 
 • aanpassing van je communicatie aan de persoonlijkheid van je medewerker.