De evaluatiecycli: Gesprekstechnieken voor medewerkers

Als medewerker word je elk jaar geëvalueerd in het kader van de evaluatiecycli. Met deze opleiding kun je je efficiënt voorbereiden op de vier gesprekken van de cyclus: functiegesprek, planningsgesprek, functioneringsgesprek en evaluatiegesprek. Wat is jouw verantwoordelijkheid als medewerker? Hoe kun je efficiënt communiceren met je leidinggevende? Waarop moet je letten bij het opstellen van je doelstellingen? ...  Het antwoord op die vragen krijg je tijdens deze eendaagse opleiding.

Pluspunten

 Een praktische en interactieve opleiding

  • In deze opleiding wordt het gesprek heel praktisch aangepakt met praktijksimulaties, praktische oefeningen en denkoefeningen in kleinere groepen of in duo’s
  • Je krijgt voor elk gesprek heel wat specifieke technieken aangereikt: vragen stellen, herformuleren, doelstellingen preciezer en meetbaarder maken, problemen oplossen, feedback krijgen …

Een compacte totaalopleiding

Op één dag leer je wat jouw rol is in de evaluatiecyclus, hoe de gesprekken verlopen en welke communicatietechnieken nuttig zijn voor een efficiënte samenwerking met je leidinggevende.

Voor wie?

Voor alle medewerkers die zich op de gesprekken van de evaluatiecyclus willen voorbereiden

Op het programma

Met deze opleiding kun je je kennis van de evaluatiecyclus ontwikkelen. Aan de hand van conceptuele bijdragen, denkoefeningen en praktijksimulaties verbeter je ook de communicatie met je leidinggevende in de verschillende gesprekken van de cyclus.

In deze opleiding worden de volgende thema’s behandeld:

  • de principes van de evaluatiecycli
  • het verloop van de vier gesprekken: hoe bereid je je voor, wat is jouw rol, …
  • de communicatietools: vragen stellen, herformuleren, feedback geven en krijgen
  • een doelstelling SMART maken: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden
  • de technieken om problemen op te lossen
  • een verschil maken tussen feiten en interpretaties
Ter inspiratie

Ontdek de evaluatiecycli met onze twee open onlineopleidingen op de e-Campus.

Praktische info

De opleiding duurt één dag.

Locatie:
FOD Beleid & Ondersteuning
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Code :
STHRMCOLXXNT