De evaluatiecycli: gesprekstechnieken voor leidinggevenden

Als leidinggevende evalueer je elk jaar je medewerkers in het kader van de evaluatiecycli. Met deze opleiding kun je je voorbereiden om de gesprekken van de cyclus efficiënt te voeren. Wat is jouw rol? Hoe kun je op een open en objectieve manier met je medewerker praten? Hoe pas je je aan je gesprekspartner aan? ... Tijdens deze tweedaagse opleiding krijg je een antwoord op al die vragen.

Pluspunten

 Een praktische en interactieve opleiding 

  • In deze opleiding wordt elk gesprek aangepakt met praktijksimulaties of rollenspelen. Je kunt dus oefenen om elk gesprek efficiënter te leiden.
  • Je krijgt allerhande oefeningen: denkoefeningen, rollenspelen, praktische oefeningen in concrete gevallen … Zo kun je de gesprekstechnieken oefenen die je wilt leren: feedback geven, doen herformuleren, een gesprek inleiden, taken verduidelijken, conflicten beheren, een doelstelling SMART maken.

Een totaalopleiding 

  • Op twee dagen leer je wat jouw rol als evaluator is in de evaluatiecyclus, hoe de gesprekken verlopen en welke communicatietechnieken je moet aanwenden om de gesprekken efficiënt te voeren.

Je leert ook de valkuilen van subjectiviteit en vooroordelen te vermijden, open te communiceren en je aan je gesprekspartner aan te passen.

Voor wie?
  • Voor evaluatoren die de evaluatiecycli beter willen leren kennen
  • Voor evaluatoren die de gesprekken van de evaluatiecycli efficiënter willen leiden
Voorkennis

De basisprincipes van de evaluatiecycli kennen.
De algemene bepalingen van het koninklijk besluit worden in deze opleiding niet behandeld.

Op het programma

Met deze opleiding kun je je kennis van het evaluatieproces ontwikkelen. Aan de hand van conceptuele bijdragen, denkoefeningen en rollenspelen ontwikkel je ook je vaardigheid om de gesprekken van de cyclus te voeren.

In deze opleiding worden de volgende thema’s behandeld:

  • de specifieke kenmerken en stappen van de vier soorten gesprekken van de cyclus: functiegesprek, planningsgesprek, functioneringsgesprek en evaluatiegesprek
  • de risico’s van subjectiviteit: vooroordelen, stereotypes …
  • communicatie- en gesprekstechnieken: feedback geven, actief luisteren, verwachtingen en doelstellingen toelichten, herformuleren, omgaan met conflicten …
  • aanpassing van je communicatie aan de persoonlijkheid van je medewerker

 

Ter inspiratie

Ontdek de evaluatiecycli via twee open e-learningopleidingen op de e-Campus. Die opleidingen zijn een perfecte inleiding op de klassikale opleiding:

Evaluatiecycli: voorbereiding voor leidinggevenden online

Evaluatiecycli: communicatietechnieken voor leidinggevenden online

Praktische info

De opleiding duurt twee dagen.

Locatie:
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMTE3JXNT