De biosystemiek: 12 maart 2019

Welke oplossing reikt de Biosystemiek voor het op elkaar afstemmen van het individu, de taak en de organisatie ?

Hoe help je je coachees/medewerkers op een zinvolle, creatieve en efficiënte manier te werken ?
Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met verstoringen waarbij één of meerdere mensen betrokken zijn, en die een weerslag hebben op de werking van  teams en diensten.

Om duidelijkheid te scheppen en strategisch in te grijpen, is een analyserooster nodig dat eenvoudig genoeg is om door alle leden van een organisatie begrepen te worden, en complex genoeg om een breed scala aan problemen te kunnen interpreteren.

Met Biosystemiek reiken wij coaches en managers een methode aan om organisaties te analyseren. Deze aanpak omvat eenvoudige tools voor het diagnosticeren en oplossen van verstoringen waarmee individuen, teams of afdelingen te maken krijgen. Het doel is om duidelijkheid te brengen in het werk en om voorwaarden te scheppen waaronder zingeving, welzijn en efficiëntie met elkaar kunnen  gecombineerd worden.

Pluspunten

Aan het einde van deze opleiding, zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • De verstoringen  waarmee individuen en groepen in organisaties te maken krijgen, op te lossen,
 • Ervoor te zorgen dat elk individu/ elke afdeling de voorwaarden vindt waaronder ze zich met plezier, en op een efficiënte manier, kan inzetten  voor zijn/ haar missies en taken.

Basis van deze opleiding is de Biosystemiek, een methode om organisaties en werk te analyseren. Doel is de deelnemers concepten, tools en een methode aan te reiken om te werken met zowel individuen, als met groepen (teams met mensen met verschillende of identieke beroepen).

Deze opleiding maakt ruimschoots gebruik van ludopedagogiek en wisselt af tussen kennismaken met de concepten, er mee aan de slag gaan,  en rollenspelen zodat de tools vlot geïntegreerd raken en de overdracht naar de praktijk makkelijk verloopt.

Voor wie?

Voor de coaches van Netwerk Lumen en Netwerk Talent+

Op het programma
 • ​​​​​8u30 : Onthaal met koffie of thee
 • 9u00: De Biosystemiek ontdekken en uitproberen
  • Ontdek hoe je zelf soms slachtoffer en soms actor van structurele verstoringen bent, zowel binnen je team als in je functie als tijdens het uitvoeren van opdrachten;
  • Maak kennis met het concept «kernfunctie»,  of hoe je een functieprofiel kan opstellen dat zowel efficiënt is als aanpasbaar in de tijd;
  • De «action improvement loop » of hoe je het aantal vergissingen bij een opdracht kan verminderen en de essentiële voorwaarden kan scheppen voor een soepele lerende organisatie.
 • 12u30: Lunch en netwerkgelegenheid
 • 13u30 : Vervolg van de workshop
  • Aan de slag met de lus «decisional power-accountability» op het niveau van individu en team. Zo ontdekken we een structurele oorzaak van stress en gebrek aan inzet, of juist van proactiviteit;
  • Maak van je gesprekspartner een actor bij de diagnose van verstoringen en de oplossing ervan;
  • Werk een interventiemethode uit op basis van de inzichten en tools die je gedurende de dag hebt uitgeprobeerd.
 • 16u30 : Einde

Animatoren:

Pierre Vandenheede, pedagogisch directeur van het INC voor de Franstalige opleiding.

Khadija Badli, directrice van het INC voor de Nederlandstalige opleiding.

Een boekje met de verschillende tools en met afbeeldingen die gemakkelijk te reproduceren zijn en kunnen gebruikt worden bij het werken met cliënten of medewerkers.

Praktische info

12 maart 2019

8u30 - 16u30

Code :
EVPEFBIOSXBT