COP Re-integratie van werknemers na een afwezigheid van lange duur

De re-integratie van langdurig afwezige werknemers is een van je bevoegdheden. Je wil de wetgeving hierover zo goed mogelijk implementeren. Via deze COP kunnen de leden hun krachten bundelen en hun ervaringen met elkaar uitwisselen om dat voor elkaar te krijgen.

Pluspunten

Co-creatie van het re-integratiebeleid

De leden bundelen hun competenties en ervaringen. Op die manier nemen ze deel aan een proces van co-creatie om te komen tot een re-integratiebeleid dat bedacht is door het terrein en dat gemeenschappelijk is voor alle federale organisaties.

Vlotte toegang tot documenten en informatie

De leden van de COP Re-integratie komen virtueel samen op het elektronische platform van de FOD Beleid en Ondersteuning: de e-Campus.

Ze kunnen er terecht voor documenten, vakartikels en de datums van de verschillende activiteiten.

Voor wie?
 • HR-medewerkers
 • preventieadviseurs met diverse specialisaties
 • leidinggevenden van alle niveaus
 • disability managers/disability case managers bij federale organisaties
 • maatschappelijk assistenten
 • verpleegkundigen
 • arbeidsgeneesheren
 • Medex-geneesheren
Informatie over COP Re-integratie van werknemers na een afwezigheid van lange duur

Het doel van deze COP is dat elke deelnemer:

 • kan nadenken over het re-integratiebeleid;
 • dit beleid kan ontwikkelen zodat de re-integratietrajecten van de werknemers zo goed mogelijk verlopen;
 • kan zorgen voor een specifiek re-integratietraject voor een werknemer die tijdelijk of definitief zijn job niet meer kan uitoefenen;
 • over verschillende thema's kan uitwisselen.

De bijeenkomsten 2018 behandelen verschillende thema's.
Inschrijven kan vanaf 3 weken voor de datum van de bijeenkomsten.

Meer lezen

De COP Re-integratie op de e-Campus

 • de leden van de COP Re-integratie komen virtueel samen op het elektronische platform van de FOD Beleid en Ondersteuning: de e-Campus
 • ze kunnen er vanop afstand uitwisselen met de andere COP-leden, vragen stellen, discussies opstarten en links of interessante documenten in verband met het onderwerp van de COP plaatsen. Die documenten zijn toegankelijk voor al wie erin geïnteresseerd is

Praktische info

Duur : plenaire sessies van gemiddeld 3 uur

Locatie :
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
EVWELREINXBN