des gens forment le dessin d'un phylactère

COP Employer Branding

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Willen we de juiste mensen kunnen blijven aantrekken voor het vervullen van onze opdrachten, dan moeten we als federale organisaties onze troeven uitspelen. Met dit COP Employer Branding willen we de krachten bundelen en elkaar inspireren en ondersteunen in onze employer brandingstrategie.

Pluspunten

 • Ontdek hoe je van start gaat met Employer branding in je organisatie. Welke stappen kan je volgen?
 • Je krijgt de kans om te leren van de ervaringen van je federale collega’s. Welke embloyer branding acties werken? Welke niet? 
 • Blijf op de hoogte van wat de FOD BOSA onderneemt op vlak van Employer branding. Welke projecten en campagnes lopen er?  Welke campagnes staan er op de planning?
 • Weeg mee op het Employer brandingbeleid door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten, je advies te geven en mee te werken aan Federale projecten.
 • Krijg een klankboard om feedback te krijgen op je eigen employer branding projecten en initiatieven.

Voor wie?

Voor selectieconsultants, communicatieverantwoordelijken of HR-professionals die:

 • willen meebouwen aan een aantrekkelijke federale overheid
 • het werkgeversmerk van hun organisatie willen versterken
 • elkaar willen inspireren en ervaringen willen delen rond employer branding en rekruteringscommunicatie

Op het programma

1 keer per kwartaal organiseren we een bijeenkomst. Hieronder vind je de agenda van de eerstvolgende bijeenkomsten. Het programma kan nog wijzigen in functie van nieuwe ontwikkelingen en noden.

Dinsdag 12 oktober: online bijeenkomst

 • Starten met Employer branding
  • Werkenvoor.be - hoe de vertaalslag maken naar je organisatie 
  • Best practice employer brand FOD Mobiliteit 
 • Employer branding by BOSA 
 • Het nieuwe selectiemodel: welke projecten lopen er? Waar staan we vandaag ?

 

Dinsdag 25 januari

 • Hoe onze troef loopbaanmogelijkheden in de kijker plaatsen

 

Dinsdag 26 april

 • Agenda te bepalen

Meer lezen

De COP Employer Branding op de e-Campus

De leden van het COP Employer branding komen virtueel samen op het elektronische platform van de FOD Beleid en Ondersteuning: de e-Campus
ze kunnen er vanop afstand uitwisselen met de andere COP-leden en links of interessante documenten in verband met employer branding en rekruteringscommunicatie plaatsen.