COP Agile

De FOD Beleid en Ondersteuning verenigt de veranderaars, vernieuwers en ambtenaren die met agile methodes werken in de nieuwe Community of practice Agile. De ambitie van de Cop Agile? De diverse facetten van ‘een wendbare overheidsorganisatie’ samen in kaart krijgen, expertise, good (and less good) practices delen, uitdagingen en oplossingen bespreken.

Pluspunten

Agility: dé uitdaging van organisaties vandaag

Een razend snel veranderende context vraagt om een grote wendbaarheid van overheidsorganisaties. Vereenvoudigen en digitaliseren, de dienstverlening nog meer afstemmen op de klant, herstructureren, met multidisciplinaire en zelfsturende teams werken, nieuwe vormen van samenwerken en projectmanagement invoeren, aan een nieuwe organisatiecultuur werken …

Federale organisaties zijn vandaag volop bezig om hun wendbaarheid te vergroten. Welke veranderingen realiseren ze? Hoe doen ze dat? Wat levert het op? En waar liggen de grootste uitdagingen?

Agile, wendbaar … de buzz-woorden vertalen naar bruikbare principes, waarden en praktijken voor overheidsorganisaties

Agility, wendbaarheid … men heeft er de mond van vol maar wat betekent het precies? Hoe vertaal je de buzz-woorden naar waarden, principes en werkwijzen? Wat hebben die principes, waarden en werkwijzen te bieden aan een overheidsorganisatie?

Dankzij een  Community of practice kunnen we op basis van elkaars ervaringen en kennis de meerwaarden van Agile principes en waarden ontdekken en in de praktijk brengen.

Met een Community of practice Agile wil de FOD Beleid en Ondersteuning de federale veranderaars verbinden !

Verschillende teams van de FOD Beleid en Ondersteuning ondersteunen federale organisaties met expertise, tools, opleiding, diensten, contracten … rond innovatie, change, digitalisering, user-centricity, nieuwe werkvormen, leadership …

Vanuit die teams ontstond het idee om federale veranderaars en vernieuwers met elkaar in verbinding te brengen rond agile change en wendbaarheid.

De ambities? Samen met federale overheidsdiensten:

 • ervaringen, instrumenten en praktijken delen,
 • expertise aanreiken,
 • in kaart brengen welke projecten en praktijken rond agile change er lopen bij federale overheidsdiensten,
 • en zo samen een kader ontwikkelen voor de wendbaarheid van federale overheidsdiensten
 • en de nodige ondersteuning verder uitbouwen!
Voor wie?

Wij geloven dat verandering zich afspeelt in alle lagen van de organisatie. Bottom-up en top-down. In talloze rollen. En in vele domeinen!

Dus welke rol je als ‘veranderaar’ ook invult, in welk domein je ook met change bezig bent … kom een kijkje nemen op de kick-off bijeenkomst van de COP Agile!

 • Voor veranderaars en vernieuwers: change managers, digital agents, innovatoren, scrum masters, product owners …
 • Voor wie bezig is met innovatie, digitalisering, change projecten, nieuwe vormen van leadership, nieuwe werkwijzen en project management methodes …
 • Voor wie wil uitwisselen over ‘Wendbare overheidsorganisaties’, over het buzz-woord ‘agility’, over innovaties en changes bij overheidsorganisaties
 • Voor jouw collega’s die bezig zijn met change en wendbaarheid : share deze pagina!
Op het programma

Een community maak je niet alleen! Op het programma staat dus allereerst de kick-off bijeenkomstvan de COP Agile  op 23 mei 2019.

Tijdens de kick-off bijeenkomst willen kennismaken en bekijken hoe we samen verdergaan:

 • Welke federale ambtenaren zijn bezig met ‘wendbaarheid’ en zijn op onze uitnodiging ingegaan? En waarom?
 • Welke Bosa-teams scharen zich achter de Community?
 • Wat worden onze ambities?
 • ‘Wenbaarheid’, agility… wat betekent dat concreet?

Bekijk het gedetailleerde programma van de tweede bijeenkomst ‘COP Agile’ op 26 november 2019

Bekijk het gedetailleerde programma van de kick-off bijeenkomst ‘COP Agile’ op 23 mei 2019

Praktische info

Community of practice met

 • bijeenkomsten
 • een online platform op de e-Campus

Naar de online community

Wil je uitgenodigd worden voor de events van de COP Agile? Klik op 'Houd me op de hoogte’ en vul het formulier in.

Houd me op de hoogte

Code :
EVMGTAGI0XBN