Conflicten beheren voor leidinggevenden

Weet je als leidinggevende niet altijd hoe je best kan omgaan met conflicten in je team? Conflicten kunnen de werksfeer verzieken en invloed hebben op de kwaliteit van het werk. In deze opleiding leer je hoe een conflict in elkaar zit, wat je kan doen om conflicten bespreekbaar te maken, wat je kan doen om tussen te komen en wanneer je best hulp inschakelt

Pluspunten

Ervaringen uitwisselen

 In deze opleiding ga je samen met collega’s leidinggevenden op zoek naar manieren om goed om te gaan met conflicten. Door ervaringen uit te wisselen met andere leidinggevenden, bekijk je je situatie vanuit verschillende invalshoeken en doe je inspiratie op om er op een goede manier mee om te gaan.

Theoretische achtergrond

We ondersteunen alles met theorie en reiken theoretische handvaten aan.

Voor wie?

Voor alle leidinggevende federale ambtenaren die op hun werk te maken krijgen met conflicten.

Voorkennis

In principe is er voor deze opleiding geen voorkennis vereist. Wat je op weg kan helpen zijn de basisbegrippen van communicatie, je kan hiervoor de opleiding communicatie – basis volgen

Bereid je voor

Ga nu al leren op de e-Campus. Je vindt er infotools die je voorbereiden op de opleiding. Een infotool is een fiche over bepaalde concepten of technieken die we in de opleiding zien.

We werken in de opleiding met cases van de deelnemers. Breng daarom zelf een praktijkcase of een concrete vraag mee naar de opleiding

Op het programma

Vertrekken vanuit de eigen situatie

De opleiding vertrekt van jouw situatie. Heb jij in je team al met conflicten te maken gehad? Hoe heb je toen gereageerd? Wat waren de gevolgen van de conflicten in jouw team?   Wat is jou conflicthanteringsstijl? In welke mate ben jij sensibel voor conflicten? Hoe werkt jouw team? Is alles duidelijk voor iedereen?

Theoretische handvaten

In de opleiding reiken we theoretische handvaten aan die je helpen om de situaties beter in te schatten  en ervoor zorgen dat je er beter op inspeelt.  We staan stil bij welke soorten conflicten er bestaan, hoe conflicten kunnen evolueren en escaleren.

We tonen een aantal technieken die helpen om met conflicten om te gaan.  Ten slotte wordt er ook gekeken hoe je als leidinggevende kan tussenkomen in een verzoening tussen teamgenoten.

Uitwisseling

In de opleiding is er ruimte om je ervaringen te delen en samen met collega-leidinggevenden op zoek te gaan naar de beste manier om met conflictsituaties om te gaan. Zo kunnen zaken die voor de andere deelnemers echt gewerkt hebben inspirerend werken voor jou, en jouw ervaringen kunnen interessant zijn voor de anderen.

Oefeningen

Je oefent wat je geleerd hebt in rollenspelen en andere ervaringsgerichte oefeningen. We leggen telkens de link met je eigen situaties, zodat je de zaken die je geleerd hebt optimaal kan toepassen in het dagelijkse werk. We werken ook een persoonlijk actieplan uit.

Praktische info

De opleiding duurt 3 dagen.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STPEFCON2XNT