image

Community of practice New Ways of Working

Telewerk, satellietkantoren, flex desks, paperless kantoren, zelfsturende teams... Meer en meer organisaties introduceren nieuwe manieren van werken. Veel organisaties worstelen daarbij met dezelfde vragen, ervaren gelijkaardige hindernissen en staan voor gemeenschappelijke uitdagingen. In de door de FOD BOSA gecoördineerde Community of Practice New Ways of Working (COP NWOW) komen de NWOW-projectleiders en -medewerkers van de federale organisaties samen die elkaar willen ontmoeten om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren.    

Pluspunten

In de COP NWOW zitten tussen de 120 en 150 ambtenaren uit alle federale organisaties.

Samen met collega's van andere organisaties legt de FOD BOSA een jaarlijks programma met bijeenkomsten vast. We nodigen dan academische experts of ervaringsdeskundigen, Belgische of internationale sprekers uit. Je krijgt er natuurlijk ook de kans om ervaringen uit te wisselen! 

De COP NWOW-leden komen ook virtueel samen op het elektronische leerplatform van de FOD BOSA: de e-Campus. Ze kunnen er terecht voor documenten, vakliteratuur en links over het nieuwe werken. Er wordt gebruik gemaakt van webcasting, wiki, forums en chats om besprekingen te houden en de New Ways of Learning uit te proberen.

Voor wie?

Voor ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de overgang naar de New Ways of Working:

  • HR-verantwoordelijken en -medewerkers (luik "behaviours")
  • IT- en Information Management -verantwoordelijken en -medewerkers (luik "bytes")
  • facility managers (luik "bricks")

Op het programma

Bricks, bytes, behaviours: de verschillende luiken van NWOW komen aan bod tijdens de bijeenkomsten van 2018.

Tijdens de bijeenkomsten kun je je informeren en kun je uitwisselen over deze boeiende onderwerpen: de inrichting van de kantoorruimte, nieuwe vormen van organisatie en de belangrijkste noden qua competentieontwikkeling.

Er zijn 3 bijeenkomsten gepland:

Inschrijven kan vanaf 2 weken voor de datum van de bijeenkomsten.