Co-lab Werkmeting

Je hebt de self-service 'Werkmeting' doorlopen en/of de dag 'Werkmeting, theoretische basis' al gevolgd en hebt zo kennis gemaakt met een selectie van modellen, tools en naslagwerken. Wil je die theorie nu in praktijk brengen en je ervaring delen? De co-lab 'Werkmeting' krijgt samen met jou vorm, met een echte case die jij op de dag van de opleiding aanbrengt als uitgangspunt.

Pluspunten

Praktijkgericht

De co-lab wordt volledig aangepast aan de cases die de deelnemers hebben aangebracht. Zo kun je de inzichten die je tijdens deze twee dagen hebt opgedaan onmiddelijk in praktijk omzetten. De theorie, die je in de self-service terugvindt en/of die je in de klas zag, wordt niet herhaald tijdens de opleiding, maar dient als basis om concrete antwoorden te vinden op je vragen rond werkmeting.

Ervaringsdeskundigen

De begeleiding van de co-lab gebeurt door federale ambtenaren met jaren ervaring. Ze kennen en begrijpen de context van de federale overheid en gaan met jou concreet op zoek naar de meest aangepaste werkmeting voor jouw project.

Voor wie?

Voor iedereen die binnen de federale overheid verantwoordelijk is voor werkmeting.

Voorkennis
  • Je moet de self-service 'Werkmeting en/of de dag 'Werkmeting theoretische basis' volledig hebben doorlopen  en de test succesvol hebben afgerond.
  • Een minimale ervaring met concrete werkmetingsprojecten of net met een werkmetingsproject zijn gestart
  • Kennis van Excel
  • Noties van projectmanagement en procesmanagement
  • Noties van change management.
Op het programma

Je leert:

  • wat werkmeting is, waartoe het dient en waartoe het niet dient
  • de verschillende fases van een werkmeting kennen en de kritieke punten van elke fase
  • de verschillende meetmethodes kennen en weten in welke context ze van toepassing zijn
  • de contexten kennen zodat je optimaal gebruik kan maken van de resultaten van een werkmeting
  • het belang van projectmanagement, change management en communicatie zien bij het uitvoeren van een werkmetingsproject.

Hoe?

Je past de fases van de werkmeting toe aan de hand van de casestudy's en via uitwisseling met je collega's en medewerkers werkmeting.

Praktische info

Opleiding in de klas

Duur: 1 dag

Wanneer? Maandag 11 mei of dinsdag 22 september 2020

Plaats:
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel

Je schrijft je in nadat je de test hebt afgelegd. Deze test laat je toe om zelf het niveau van je kennis te testen alvorens deel te nemen aan co-lab.

Code :
STMGTWMMTXNT