Certificeringstrajecten Selor Academy

Sinds 2009 kunnen federale en regionale overheidsdiensten die autonoom willen rekruteren terecht bij Selor Academy (DG R&O). Na het volgen van een opleidings- en mentoringtraject certificeert DG R&O de deelnemers. Selor Academy biedt tools, methodologie, platformen, instrumenten en een netwerk waarin gecertificeerde consultants best practices en tips en tricks kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen en op die manier van elkaar kunnen leren.

Pluspunten

Een mentor staat in voor de begeleiding "on the job" van de deelnemer aan het certificeringstraject. De begeleiding kan gebeuren door een mentor van DG R&O of door een mentor vanuit de eigen klantenorganisatie (inhouse mentor). Afhankelijk van het te behalen certificaat, zal er een andere invulling zijn van de mentoring.

Voor wie?

HR-medewerkers van federale en regionale organisaties.

Bereid je voor

Introductiemodule

Medewerkers die zich wensen in te werken in de materie van selectie en rekrutering met het oog op het deelnemen aan een certificeringstraject in de toekomst kunnen het handboek "de HR regisseur" verkrijgen en een aantal e-learning opleidingen volgen.

Onderstaande e-learnings worden als open opleidingen aangeboden via de e-Campus:

Titel Duur

Omgaan met diversiteit in een rekruterings- en selectiecontext

+/- 3u.
Het competentiemodel van de federale overheid +/- 2u.

Het screeningsmodel van de federale overheid

+/- 1.30u.

Je moet deze opleidingen gevolgd hebben en de materie kennen voor je aan een certificeringstraject begint.

Informatie over de certificeringstrajecten

Selor Academy biedt 3 types certificeringstrajecten aan met het oog op het bekomen van 3 types autonomie:

 • Autonomie “A-Z” : na het certificeringstraject ben je in staat volledige screeningsprocedures uit te voeren volgens de methodologie van DG R&O, met de tools en adequate documenten van DG R&O.
 • Autonomie “interview” (basis en assessment): na het certificeringstraject ben je in staat gesprekken te voeren volgens de methodologie van DG R&O, met de tools en adequate documenten van DG R&O. Na het behalen van het certificaat “interview basis” kan je je inschrijven voor de opleiding “assessmenttechnieken”. Na het behalen van de autonomie "assessment", ben je in staat assessmentoefeningen te integreren in een selectieprocedure en assessmentoefeningen te leiden volgens de methodologie van DG R&O.
 • Autonomie “administratief”: na het certificeringstraject ben je in staat de selectieverantwoordelijke administratief te ondersteunen in het beheer van een selectie volgens de methodologie van DG R&O, met de tools en adequate documenten van DG R&O. De selectieverantwoordelijke is de contactpersoon voor de kandidaten. Deze autonomie is uitsluitend mogelijk indien er binnen de organisatie minimum 1 deelnemer of gecertificeerde is die A-Z autonoom is.

Ieder traject bestaat uit een aantal basisopleidingen en een aantal thema-opleidingen.

Interesse?

Bezorg onderstaande gegevens aan uw HR verantwoordelijke die de aanvraag tot inschrijving zal indienen bij de teammanagers Rekrutering en Selectie bij DG R&O: Pierre.verougstraete@bosa.fgov.be en Ellen.denaeyer@bosa.fgov.be.

Zij bekijken de aanvraag aandachtig en bevestigen de inschrijving indien deze wordt goedgekeurd.

 • Gewenste autonomie:
 • Naam
 • Voornaam
 • RRN
 • Professioneel e-mailadres
 • Privé e-mailadres
 • Telefoonnummer (professioneel)
 • Gsm nummer
 • Taalrol (NL of FR)
 • Jouw overheidsdienst
 • Naam en voornaam hiërarchisch verantwoordelijke + e-mail
 • Naam en voornaam hr-verantwoordelijke + e-mail
 • Potentiële mentor (inhouse)

Praktische info

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III - Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Code :
ODSELCERTXNR