Burn-out begrijpen in 1 uur

Als leidinggevende heb je een rol te spelen in de preventie van psychosociale risico’s voor je medewerkers. Deze korte informatiesessie verduidelijkt wat een burn-out is en geeft je enkele oplossingspistes om tot handelen over te gaan.

Pluspunten
  • Korte informatiesessie
  • Aanreiken van oplossingspistes: tools, personen die je als hulpbron kan contacteren, enz.
  • De vorming wordt gegeven door personen uit het werkveld (preventieadviseurs psychosociale aspecten).
Voor wie ?

De leidinggevend ambtenaren van de federale overheid (uitgezonderd de Federale Politie en het Ministerie van Defensie) – Middle Management

Op het programma
  • Definitie van psychosociale risico's en burn-out
  • De 5A's en hun invloed op psychosociaal welzijn
  • Verband tussen stress en burn-out
  • Preventieve acties
  • De tekenen van stress en burn-out herkennen
  • Hulpbronnen en contactgegevens

Praktische info

 Voorziene tijd: 1 uur

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning – WTC III

Simon Bolivarlaan, 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 23

Code :
STWELEMP2XNT