image

Beter communiceren in een multiculturele context

Moet je regelmatig met een multicultureel publiek werken? Lijkt communiceren met mensen van verschillende culturen je een moeilijke opgave? In deze opleiding kom je te weten welke mechanismen er bij interculturele communicatie aan het werk zijn en maak je je de nodige competenties daarvoor eigen.

Pluspunten

Theoretische basis

Er komen verschillende theoretische modellen aan bod zodat je je via verschillende standpunten bewust wordt van de diversiteit van culturele uitingen. 

Simulaties en rollenspelen

Via simulaties of rollenspelen ervaar je bepaalde problemen die in de modellen besproken worden met betrekking tot de culturele verschillen en zet je de belichte technieken om beter te communiceren in de praktijk om.

Ervaringen uitwisselen

Tijdens deze opleiding spreek je met collega's die ervaring hebben met dezelfde problemen als jij. Door je ervaringen met hen te delen bekijk je je eigen situatie vanuit andere invalshoeken en doe je inspiratie op om jouw situatie zo goed mogelijk de baas te kunnen.

Voor wie?

Voor federale ambtenaren die in contact staan met een multicultureel publiek en hun communicatie met mensen uit verschillende culturen willen verbeteren

Voorkennis

In principe heb je geen voorkennis nodig voor deze opleiding. Toch kan kennis van de basisconcepten van communicatie wel van pas komen. Met het oog daarop kun je de opleiding 'Interpersoonlijke Communicatie - Basis' volgen.

Op het programma

Na de opleiding heb je inzicht in de belangrijkste mechanismen van interpersoonlijke communicatie binnen een multiculturele context en kun je deze toepassen.

Om dat doel te bereiken komen de volgende punten aan bod tijdens deze opleiding:

 • de begrippen 'cultuur' en "Interculturaliteit" begrijpen en definiëren
 • de drie fasen van interculturele communicatie identificeren
 • de 10 hoofdcategorieën van hot-spots in interculturele communicatie identificeren en handelen naar de verschillende elementen waaruit ze bestaan
 • de fasen van het cultuurschokproces identificeren
 • de dimensies van een cultuur vanuit verschillende perspectieven identificeren
 • de belangrijkste kenmerken van de in ons land gangbare culturen vaststellen en aangeven hoe het best met die culturen kan worden omgegaan
 • valkuilen en obstakels voor interculturele communicatie identificere
 • de rol en de invloed van culturele percepties, stereotypen en impliciete vooroordelen in de relatie begrijpen
 • verbanden leggen tussen culturele waarden en gedrag
 • inzicht in en identificatie van de gevolgen van onze culturele eigenheid in communicatie
 • je manier van werken analyseren, in vraag stellen en aanpassen door nieuwe kennis op het gebied van interculturele communicatie op te nemen.