Beter communiceren in een multiculturele context

Moet je regelmatig met een multicultureel publiek werken? Lijkt communiceren met mensen van verschillende culturen je een moeilijke opgave? In deze tweedaagse opleiding kom je te weten welke mechanismen er bij interculturele communicatie aan het werk zijn en maak je je de nodige competenties daarvoor eigen.

Pluspunten

Theoretische basis

Er komen verschillende theoretische modellen aan bod zodat je je via verschillende standpunten bewust wordt van de diversiteit van culturele uitingen. 

Simulaties en rollenspelen

Via simulaties of rollenspelen ervaar je bepaalde problemen die in de modellen besproken worden met betrekking tot de culturele verschillen en zet je de belichte technieken om beter te communiceren in de praktijk om.

Ervaringen uitwisselen

Tijdens deze opleiding spreek je met collega's die ervaring hebben met dezelfde problemen als jij. Door je ervaringen met hen te delen bekijk je je eigen situatie vanuit andere invalshoeken en doe je inspiratie op om jouw situatie zo goed mogelijk de baas te kunnen.

Voor wie?

Voor federale ambtenaren die in contact staan met een multicultureel publiek en hun communicatie met mensen uit verschillende culturen willen verbeteren

Voorkennis

In principe heb je geen voorkennis nodig voor deze opleiding. Toch kan kennis van de basisconcepten van communicatie wel van pas komen. Met het oog daarop kun je de opleiding Communicatie - Basis volgen.

Op het programma

Na de opleiding heb je inzicht in de belangrijkste mechanismen van interpersoonlijke communicatie binnen een multiculturele context en kun je deze toepassen.

Om dat doel te bereiken komen de volgende punten aan bod tijdens deze opleiding:

  • de concepten 'cultuur', 'interculturaliteit' en 'multiculturaliteit' begrijpen en definiëren
  •  je bewust worden van het belang van non-verbale communicatie, van codes binnen verschillende culturen
  •  de valkuilen en belemmeringen voor communicatie aan het licht brengen
  •  de rol en de invloed begrijpen van impliciete culturele percepties, stereotypes en vooroordelen binnen de relatie
  •  waarden, overtuigingen en normen onderscheiden
  •  verbanden leggen tussen culturele waarden en gedragingen
  • de impact van onze specifieke culturele eigenheid in de communicatie begrijpen en vaststellen
  •  verschillende communicatiestijlen identificeren in functie van de culturen
  •  weten hoe je culturele verschillen en gelijkenissen wat betreft de houding ten aanzien van tijd, ruimte, de natuur, hiërarchie enz. kan herkennen

Praktische info

Duur: 2 dagen

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

 

Contact

Secretary@bosa.fgov.be

02 740 73 31

 

Code :
STEUROPE6ANT