Begeleiden van een 360° feedback-gesprek

Leer 360° feedback gesprekken begeleiden op een professionele en gestructureerde manier. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met een rapport van Panorama, de feedbacktool die gebaseerd is op het competentiemodel van de federale overheid.  Je oefent elk  onderdeel van het gesprek in en staat stil bij hoe je omgaat met emoties en weerstanden.

Pluspunten
 • Snel en praktijkgericht
  • In één dag tijd leer je een 360° feedbackrapport uit Panorama gebruiken en een logische gespreksstructuur hanteren om een feedbackgesprek te begeleiden
  • Je oefent in groep of in duo’s elke onderdeel van het gesprek in
  • In rollenspelen leer je als begeleider om te gaan met emoties en weerstanden
 • Uitwisseling met “peers”  : De oefeningen in groep of in  duo’s bieden je veel ruimte om met de andere deelnemers uit te wisselen over je professionele ervaringen en je rol als begeleider
Voor wie?

Voor alle federale ambtenaren die van hun organisatie (de HR-dienst) het mandaat gekregen hebben om een 360° feedbackgesprek te begeleiden

Voorkennis
 • Je bent goed op de hoogte van de  feedbackprojecten die momenteel lopen of die binnenkort worden opgestart in je eigen organisatie
 • Je hebt een basiskennis coaching en je hebt ervaring met het voeren van vertrouwelijke begeleidingsgesprekken
 • Je bent goed vertrouwd met het competentiemodel van de federale overheid
Bereid je voor
 • Lees de documenten op de e-Campus
 • De link naar de documenten op de e-Campus vind je in de bevestigingsmail na je inschrijving
Op het programma

Tijdens de opleiding komen de volgende thema’s aan bod:

 • Een 360° feedback rapport op basis van het competentiemodel van de federale overheid analyseren en het rapport gebruiken als tool tijdens een gesprek
 • Het nut van feedback geven en ontvangen begrijpen
 • Zelf op een constructieve manier feedback  geven en ontvangen
 • Omgaan met weerstand en emoties
 • Je rol als begeleider  begrijpen en uitoefenen in de praktijk
 • Een logische gespreksstructuur voor het begeleiden van een 360° feedbackgesprek  hanteren in de praktijk
 • Een 360° feedbackgesprek doelgericht afronden

Praktische info

Duur : Opleiding van 1 dag

Locatie :
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STHRM360DXNT