Bedrijfseerstehulp: vervolg

Je hebt de basisopleiding EHBO gevolgd en het brevet bedrijfseerstehulpverlener behaald.

Om de geldigheid van je brevet te waarborgen, moet je elk jaar deze opleiding van een halve dag volgen.

Pluspunten

De opleiding duurt 4 uur en bestaat hoofdzakelijk uit praktische oefeningen. Je hebt ook de mogelijkheid om de interventies die je het afgelopen jaar hebt ondernomen, te bespreken.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor federale ambtenaren die in de basisopleiding EHBO het EHBO-brevet hebben behaald.

  • de basisopleiding EHBO hebben gevolgd
  •  in het bezit zijn van een EHBO-brevet
Bereid je voor

.We raden aan om de handleiding die je bij de basisopleiding kreeg, nog eens door te nemen.

Op het programma

Deze opleiding biedt je de gelegenheid om:

  •  je ervaring als EHBO’er te bespreken
  • de stof van de basiscursus te updaten en verder uit te diepen
  •  je EHBO-reflexen aan te scherpen
  •  de basiskennis naar meer complexe situaties te vertalen
  •  EHBO-technieken te verbeteren, vooral cardiopulmonaire reanimatie
  • de geldigheid van je brevet te behouden

Praktische info

De opleiding duurt 4 uur.

De opleiding kan plaatsvinden bij de FOD BOSA, in jouw organisatie of in de lokalen van de firma’s die de opleiding geven.

 

Contact

julie.charlier@bosa.fgov.be

 02 740 73 42  

Code :
ODWELEHBRXNT