Administratief recht: basis

Tijdens deze drie halve dagen durende theoretische opleiding, die met praktijkcases geïllustreerd wordt, leer je de  basisprincipes van het administratief recht kennen. Je maakt kennis met het begrip "openbare dienst", de organisatie van de openbare diensten, hun werkingsmiddelen, administratieve handelingen en administratieve geschillen.

Voor wie?

Voor al wie werkt in het domein Administratief recht.

Op het programma

Tijdens deze opleiding bespreken we de volgende punten

  • de rechtsnormen en de hiërarchie ervan
  • de bronnen van het administratief recht
  • de reglementaire functies en de verschillende bevoegdheidsniveaus
  • de goederen van de overheid en het stelsel ervan: onvervreemdbaarheid, concessies, overheidsopdrachten, ...
  • de soorten administratieve handelingen en de bijbehorende formaliteiten
  • administratieve controles, voogdijcontroles en rechterlijke controles

Al deze punten worden geïllustreerd met enkele praktijkcases.

Praktische info

Duur: 3 halve dagen.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30 

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be 

02 740 73 23

Code :
STADMADREXNT