Actief omgaan met stress voor leidinggevenden

Als leidinggevende heb je vaak moeite om de stresssignalen, de verschillende soorten stress en de stressbronnen in je team te herkennen en te beheren. Wil je daar wat aan doen, dan kan je actief leren omgaan met de stress van je medewerkers. Met oefeningen, ervaringsuitwisseling, rollenspelen en zelfstudie leer je tijdig te reageren op stress en burn-outsignalen van je medewerkers. Je krijgt tips om beter om te gaan met hun emotionele reacties.

Pluspunten

Leer de signalen herkennen

De stresssignalen van een medewerker tijdig herkennen of opmerken dat iemand op de rand van een burn-out zit. Het is niet evident. Het is nog minder evident om stress en burn-out bij een medewerker te helpen voorkomen.

In deze opleiding krijg je handvaten aangereikt om op een gepaste manier te reageren in deze situaties. Het resultaat is dat je op een grotere motivatie en productiviteit van je medewerkers kan rekenen.

Laat je inspireren

Je kan je ervaringen ook uitwisselen met andere deelnemers en zo ideeën krijgen om de stress van je medewerkers goed aan te pakken.

Voor wie?
  • Voor leidinggevenden die de stress in hun team onder controle willen houden.
  • Voor wie ervaringen wil delen over omgaan met stress als leidinggevende.
Op het programma

Alle aspecten van actief omgaan met stress als leidinggevende komen tijdens de opleiding aan bod. Aan de hand van oefeningen , ervaringsuitwisseling, rollenspelen en zelfstudie leer je

  • wat je eigen verantwoordelijkheid als leidinggevende is wanneer iemand van je team geconfronteerd wordt met stress of burn-out
  • de stresssignalen van je medewerkers herkennen
  • individuele en structurele stressfactoren herkennen
  • communiceren met je medewerkers over wat stress bij hen veroorzaakt
  • omgaan met emotionele reacties van je medewerkers
  • methodes toepassen en oplossingen aanreiken om stress in je team te verminderen
  • een actieplan opstellen om stressfactoren in je team te verminderen.
Een voorsmaakje

Bekijk al een aantal tips om als leidinggevende om te gaan met stress in je team.

Praktische info

Duur: 2 dagen.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STPEFSTR2XNT