Een community of practice oprichten en doen groeien

De FOD Beleid en Ondersteuning biedt ondersteuning om een community of practice (CoP) uit te bouwen in jouw organisatie. Onze ondersteuning gaat van korte vragenlijsten en checklists over gidsen en toolkits tot advies op maat door onze experten. Doelpubliek zijn zowel coördinatoren van een community als HR-medewerkers of ambtenaren die een netwerk met vakmensen willen uitbouwen.

Een community of practice, een netwerk, een leergroep….: ander woord, zelfde uitdaging

Een ‘community of practice’, kortweg CoP,  is een groep personen met een gemeenschappelijk interesse of een gelijkaardig werkdomein. De uitdaging waarvoor een CoP-coordinator staat, is vaak ook de uitdaging bij eender welk groep waarvan de leden regelmatig samen komen: de groep levend en levendig houden en doen evolueren. De FOD Beleid en Ondersteuning biedt een hele reeks hulpmiddelen die je daarbij helpen.

 

Aan de slag met een gids en de CoP-toolbox

De gids en de CoP-toolbox zijn bedoeld

 • voor een coördinator van een CoP
 • voor een KM-verantwoordelijke die een CoP -coördinator begeleidt
 • voor wie gewoon interesse heeft in de werking van een CoP
 • voor wie geïnteresseerd is in nieuwe manieren van werken

 

Gids voor coördinatoren van communities of practice  ‘Samen leren en creëren’

Welke vragen moet je je stellen om van de CoP een succes te maken? Wat mag je niet uit het oog verliezen, waar moet je op letten en welke overwegingen en keuzes moet je maken? Deze gids legt je deze vragen voor en geeft mogelijke antwoorden. De gids is een praktische hulp om een CoP op te richten en verder te doen evolueren.

 

De CoP-toolbox

De FOD Beleid en Ondersteuning biedt een uitgebreide toolbox aan met vragenlijsten, enquêtes, … die je helpen een community op te starten en te doen leven. De toolbox  bestaat uit drie grote delen, die je apart of samen kan gebruiken:

 • Het CoP-kompas: een vragenlijst waarmee je als coördinator de maturiteit van de community kunt nagaan. Het kompas is bedoeld om je te inspireren en ideeën te geven voor je CoP.
 • De Enquête voor leden : een vragenlijst die peilt naar de algemene tevredenheid van de leden over de werking van de CoP en de meerwaarde die ze ervaren.
 • De CoP-hulpkit met checklists en templates:
 1. Checklist profiel coördinator: De checklist geeft je inzicht in je profiel als (toekomstig) coördinator: wat zijn je sterke punten, je verbeterpunten….
 2. Checklist animatie: Een feedbacktool om te gebruiken nadat je een discussie, oefening,… geanimeerd hebt: wat was goed en wat kon beter?
 3. Template ‘Vergelijking IT-tools voor een CoP’: Een lijst die de functionaliteiten van verschillende samenwerkingtools vergelijkt zodat je de beste tool voor jouw CoP kan kiezen.
 4. Template ‘Scenario startvergadering (kick-off)’: Een template die je helpt het scenario voor de eerste bijeenkomst van je CoP uit te werken.