De OFO accountmanager: één aanspreekpunt voor jouw organisatie

Elke organisatie die deel uitmaakt van het federaal openbaar ambt heeft een accountmanager bij het OFO: een vaste contactpersoon voor vragen over leren en ontwikkelen.

De rol van je accountmanager 

Je OFO accountmanager is een partner en verbinder als het aankomt op leren en ontwikkelen. Als partner is je OFO accountmanager de eerste met wie je een opleidingsvraag of een vraag om advies bespreekt:

  • hij denkt mee over ontwikkelingsbehoeften en leeroplossingen,
  • hij brengt projectleiders van het OFO in contact met de projectteams binnen je organisatie,
  • hij centraliseert ook de opleidingsnoden van je organisatie en
  • hij zorgt ervoor dat het OFO-aanbod afgestemd is op de noden die echt bij jullie leven.

Maar je accountmanager brengt je ook in contact met andere federale organisaties:

  • hij vertelt je welke leeroplossingen zij inzetten en
  • hij kan organisaties inspireren om samen grotere leerinitiatieven uit te werken

 

Wie is de accountmanager voor jouw organisatie?

Staat je organisatie niet in de lijst hieronder? Dan is je accountmanager Matthieu Serurier. Hij is accountmanager voor de overige organisaties en ook aanspreekpunt voor nieuwe klanten.

 

Organisatie Accountmanager
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Véronique Durant
Algemene Inspectie van de Federale en van de Lokale Politie Griet Valgaeren
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Nathalie Verbeke
Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie Véronique Durant
Belgisch Telematica-Onderzoeksnetwerk (BELNET)  Nathalie Verbeke
Belgische Mededingingsautoriteit Griet Valgaeren
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging Véronique Durant
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Véronique Durant
Controledienst voor de Ziekenfondsen Véronique Durant
Controleorgaan op de Politionele Informatie Griet Valgaeren
Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Marieke Carijn
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) Véronique Durant
Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's Marieke Carijn
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL)  Nathalie Verbeke
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Véronique Durant
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Véronique Durant
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Nathalie Verbeke
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) Caroline Hittelet
Federaal Planbureau Caroline Hittelet
Federale overheidsdienst (FOD) Beleid en ondersteuning Caroline Hittelet
Federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken An Kesenne
Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nathalie Verbeke
Federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Griet Valgaeren
Federale overheidsdienst (FOD) Financiën Philippe Begue
Federale overheidsdienst (FOD) Justitie Philippe Begue
Federale overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister Caroline Hittelet
Federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer An Kesenne
Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid Marieke Carijn
Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu An Kesenne
Federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Nathalie Verbeke
Federale Pensioendienst Marieke Carijn
Federale Politie Griet Valgaeren
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden Marieke Carijn
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Marieke Carijn
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Marieke Carijn
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Véronique Durant
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding Griet Valgaeren
Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën Caroline Hittelet
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Véronique Durant
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Véronique Durant
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Véronique Durant
Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis Véronique Durant
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Véronique Durant
Koninklijke Bibliotheek van België Véronique Durant
Koninklijke Muntschouwburg Nathalie Verbeke
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Véronique Durant
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Véronique Durant
Koninklijke Sterrenwacht van België Véronique Durant
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Marieke Carijn
Ministerie van Landsverdediging Griet Valgaeren
Nationaal Geografisch Instituut Véronique Durant
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Véronique Durant
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers Véronique Durant
Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) Nathalie Verbeke
Participatiefonds Véronique Durant
Programmatorische federale overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie Véronique Durant
Programmatorische federale overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid Véronique Durant
Rechtelijke Orde (Greffies & Parketten) Griet Valgaeren
Regie der Gebouwen Véronique Durant
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Marieke Carijn
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Marieke Carijn
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Marieke Carijn
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Marieke Carijn
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Marieke Carijn
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Marieke Carijn
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) Véronique Durant
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Véronique Durant

 

 

Contacteer je accountmanager

Met vragen over opleidingen of andere leeroplossingen voor jouw organisatie kan je terecht bij je account manager:

 

   An Kesenne

An.kesenne@bosa.fgov.be

02 274 07745

 

  Philippe Begue

  Philippe.begue@bosa.fgov.be

  02 27407352

 

  Véronique Durant

  veronique.durant@bosa.fgov.be

  02 27407739

 

   Nathalie Verbeke

Nathalie.verbeke@bosa.fgov.be

02 27407759

 

   Marieke Carijn

   Marieke.carijn@bosa.fgov.be

   02 27407732

 

   Caroline Hittelet

   Caroline.hittelet@bosa.fgov.be

   02 27407744

 

   Griet Valgaeren

   Griet.valgaeren@bosa.fgov.be

   02 27407757

 

Heb je een vraag over het account management zelf?  Stuur dan een mail naar an.kesenne@bosa.fgov.be