Contactpersonen

 

Contactpersonen per domein of traject

Talen

 • Taalopleidingen
 • De online taaltest ELAO

Matthieu Serurier
matthieu.serurier@bosa.fgov.be
02 573 74 08
 

 • Patatifed.be
 • Tweetaligheid stimuleren

Pauline Tilmant

pauline.tilmant@bosa.fgov.be

02 573 74 26

 

Leertrajecten

 • Integratietraject voor nieuwkomers bij de federale overheid

Nathalie Debraine
integration-integratie@bosa.fgov.be

02/573 73 96

 

 • Ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden

Sarah Geens

Sarah.geens@bosa.fgov.be

02 573 74 32

 

 • Lean Academy

Voor je vragen over het opleidingstraject Lean Academy of over de Lean methode
Ingrid de Haes

Ingrid.dehaes@bosa.fgov.be

02 573 73 38

 

Het nieuwe werken

Caroline Hittelet

caroline.hittelet@bosa.fgov.be

02 573 7486

 

De evaluatiecycli

Philippe Begue

philippe.begue@bosa.fgov.be

02 573 73 42

 

Ondersteuning bij leren en ontwikkelen

Learning Technologies

Jean-Marc Everard

jean-marc.everard@bosa.fgov.be
02 573 74 78

 

Evaluatie van opleidingen

Julie Camerman

julie.camerman@bosa.fgov.be

02 573 73 32

 

Het GOP & strategisch leerbeleid

Caroline Hittelet

caroline.hittelet@bosa.fgov.be

02 573 74 86

 

Nathalie Verbeke
nathalie.verbeke@bosa.fgov.be

02 573 73 53

 

 

e-Campus

Voor algemene vragen over de e-Campus

helpdesk.campus@bosa.fgov.be

 

Hoe kan je onze e-Campus inzetten voor je eigen organisatie?

Jean-Marc Everard

jean-marc.everard@bosa.fgov.be
02 573 74 78

 

Studie- en documentatiecentrum & Open Leercentrum

Het Studie- en documentatiecentrum

biblio@bosa.fgov.be

 

 

Studentenstages, onderzoek en partnerships

Studentenstages bij de federale overheid

Voor je vragen over stage ( van studenten, ambtenaren …)

Laurien Mues
Laurien.mues@bosa.fgov.be
02 573 74 27

 

Internationale samenwerking

Peter Vandenbruaene
peter.vandenbruaene@bosa.fgov.be
02 573 73 09

 

Wetenschappelijk onderzoek &

Samenwerkingen met universiteiten en hogescholen

Koen Beirens
koen.beirens@bosa.fgov.be
02 573 74 87

 

ITMA

ITMA helpdesk

Bij technische problemen of voor hulp bij het gebruik van ITMA

helpdesk-itma@bosa.fgov.be
02 573 73 99 (FR) – 02 573 73 98 (NL)

 

ITMA voor jouw organisatie: ITMA as a service

Voor je  vragen over de online toepassing waarmee je je eigen opleidingen beheert

Claude Van Grembergen

claude.vangrembergen@bosa.fgov.be

02 573 73 34

 

Infrastructuur en logistiek

 • Patrick Gorgon

patrick.gorgon@bosa.fgov.be 
02 573 73 26

 

Personen met een handicap

 • Personen met een handicap

Voor je vragen over opleidingen voor personen met een handicap,

om aanpassingen aan te vragen voor personen met een handicap

 Véronique Durant

veronique.durant@bosa.fgov.be
02 573 74 75

 

 

Secretariaat

Voor praktische vragen over geplande opleidingen: wanneer vindt een opleiding plaats, hoeveel groepen zijn er, kregen de deelnemers al een uitnodiging …?

 • Het OFO secretariaat

secretary@bosa.fgov.be

 

Directeur – generaal Rekrutering en Ontwikkeling

 • Sandra Schillemans

sandra.schillemans@bosa.fgov.be
02 573 73 49