Congressen & Studiedagen

  • 19.06.2018
    Op dinsdag 19 juni 2018 komt de COP Re-integratie bijeen om het thema "Burn-out en re-integratie" te bespreken. Verschillende aspecten van deze problematiek zullen daarbij aan bod komen: de samenwerking tussen preventieadviseurs, het beroepsgeheim, de aanpassingen van de werkpost, de mogelijkheden voor professionele re-integratie voor mensen met psychische problemen en de keuze van de gesprekspartner.
  • 02.05.2018
    Op woensdag 2 mei 2018 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) een workshop voor de strategische leidinggevenden van de overheidssector over het thema 'Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World'.

Pages