Begeleiding van teams en groepen

Efficiënt en soepel samenwerken is een must in elke organisatie . Maar samenwerken is niet vanzelfsprekend: hoe creëer je een draagvlak voor beslissingen in groep, en hoe ga je om met collega’s die anders denken ? Kies voor een team- of groepsbegeleiding! De begeleider betrekt iedereen actief om beter te leren samenwerken en efficiënt jullie doelstellingen te bereiken.

Kies voor een team- of groepsbegeleiding

De FOD Beleid en Ondersteuning biedt zowel team- als groepsbegeleiding aan. Het programma van de begeleiding wordt telkens afgestemd op jullie doelen, planning en de grootte van de groep of het team-

Teamcoaching: sterker als team

Een team werkt bijna dagelijks samen met dezelfde mensen aan een gemeenschappelijk doel : een communicatieteam, een IT-team…

 

Groepsbegeleiding: Als groep doelgericht aan de slag

Een groep werkt tijdelijk samen aan een welbepaald doel: een projectgroep, een groep die een evenement organiseert…

 

Begeleiding door Lumen, het federaal netwerk van begeleiders

Je wordt begeleid door een Lumencoach. Lumen is een federaal netwerk van begeleiders dat federale ambtenaren opleidt tot coach. Federale organisaties kunnen een beroep doen op de Lumen-coaches. Zo biedt Lumen een antwoord op de grote vraag naar individuele- en groeps-begeleiding  bij federale organisaties