Administratieve autonomie

Nadat je dit certificeringstraject gevolgd hebt, ben je in staat de selectieverantwoordelijke administratief te ondersteunen in het beheer van een selectie volgens de methodologie, de tools en adequate documenten van DG R&O. De selectieverantwoordelijke is de contactpersoon voor de kandidaten. Dat kan alleen als er binnen de organisatie minimum 1 deelnemer of gecertificeerde is die A-Z autonoom is.

Basisopleidingen

Leermethode

Duur

Optima S Opleiding 3 dagen
Principes en reglementering van diploma’s E-learning +/- 2u30

 

Themaopleidingen

Leermethode

Duur

Bevordering, promotie en mobiliteit binnen de Federale Overheid Opleiding ½ dag
Documentenbeheer en archivering Opleiding ½ dag
Pubweb, CV-check en BS Zelfstudie /
Validatie diploma’s en benoemingsbesluiten Zelfstudie /
Klachten en reglementering Zelfstudie /