360° Feedback

360° Feedback is een analyse-methode waarmee je de competenties en het gedrag van medewerkers evalueert: een krachtig instrument voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers maar ook voor het beleid rond competentie en evaluatie. Met onze online tool Panorama, beheer je het 360° feedback-proces in je organisatie. Met onze opleiding voor de begeleiders van feedbackgesprekken ontwikkel je in house feedback expertise !

On this page

   

  360° Feedback : het proces

  360° Feedback is een analyse-methode waarmee je de generieke en technische competenties van een medewerker of van een groep medewerkers evalueert in het kader van hun ontwikkelingsproces. De essentie van de methode is dat je de verschillende doelgroepen in de omgeving van de medewerkers bevraagt : hun interne en externe klanten, medewerkers, leidinggevenden, collega’s …

   

   

   

   

   

   

   

  De bevraging levert een gedetailleerd rapport op van de antwoorden en een overzichtstabel met

  • de sterktes en de verbeterpunten voor de verschillende competenties en
  • ontwikkelingsadvies.

  De 360° Feedback – methode biedt zo een bijzonder rijke input voor de voorbereiding van een plannings-of functioneringsgesprek, een individueel ontwikkelingsplan, een ontwikkelingstraject …

   

  Panorama : een tool om je feedback-projecten te beheren

  Als medewerker van een stafdienst P&O kan je gebruik maken van Panorama, een online tool voor 360° feedback projecten. Met Panorama

  • verstuur je de bevragingen voor 360° feedback online en
  • beheer je de 360° feedback-projecten van heel de organisatie

   

   

  Feedbackgesprekken begeleiden

  Op basis van de rapporten van een 360° feedback – bevraging, worden er feedbackgesprekken gevoerd met de medewerkers: de ideale gelegenheid om resultaten te bespreken en pistes voor nieuwe ontwikkelingsdoelen te formuleren.

  Wij bieden een praktische ééndaagse opleiding aan waarin federale ambtenaren, op vraag van hun eigen organisatie, leren om feedbackgesprekken re voeren met medewerkers. 


  Aanvraag tot individuele coaching

  De 360° feedback kan worden gecombineerd met een vraag om individuele coaching. Talrijke coaches in het Lumen-netwerk zijn opgeleid op het vlak van 360-graden feedback. En wanneer je kiest voor een vervolg kunnen zij jou ook coachen op je persoonlijke doelstellingen die voortvloeien uit de analyse van je 360-graden feedback.  

  Aarzel niet om contact op te nemen met lumen@bosa.fgov.be voor meer informatie of om het aanbod aan individuele coaching te kennen.  

   

  Contact

  Heb je vragen over 360° feedback, Panorama, de opleiding voor begeleiders van feedbackgesprekken ? Stuur een mail naar cm@bosa.fgov.be