Service Oriented Architecture – Betalend

Code: 
STICTSOA1XNT

Contact

02 740 73 25
Doelgroep: 

Functionele analisten.

Vereiste voorkennis: 

Beschikken over relevante ervaring inzake functionele analyse
De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. Omdat de technische termen in het Engels zijn, is een passieve kennis van het Engels wenselijk.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

Meer en meer wordt gekozen voor een service georiënteerde architectuur (SOA) waar applicaties onderling communiceren door middel van gestandaardiseerde web services.
De cursus legt de drijfveren van deze architectuurkeuze uit en belicht de belangrijkste kenmerken die een impact hebben op het werk van analisten.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

een analyse te maken voor de ontwikkeling van een kwalitatief gestructureerde web service.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- de basisprincipes, voordelen en risico’s van SOA te begrijpen
- inzicht te verwerven in de Service Delivery Lifecycle, incl. Service-Oriented Analysis, Service-Oriented Design en Service Modeling, alsook de huidige technologische evoluties (SOA met RESTful service en het concept van microservices) en de basis REST Service concepten
- de SOA terminologie en theorie vlot te kunnen gebruiken
- de dynamiek, requirements en Business impact van een SOA architecture te begrijpen

Methodologie: 

Klassikale opleiding waarin theorie wordt afgewisseld met praktische toepassingen.

Praktische schikkingen: 

Duur: 2 dagen.
Betalende opleiding, prijs: € 510 per deelnemer voor de 2 dagen, geen BTW.
Vraag toestemming aan je opleidingsverantwoordelijke vooraleer je je inschrijft.
Na de opleiding stuurt Egov-Smals een factuur naar de dienst Budget van uw organisatie.
Facturatiegegevens: Smals, Fonsnylaan 20, 1060 Brussel Tel: 02 787 56 00E-mail: academy@smals.be IBAN: BE77 0011 6149 1942 - BIC: GEBABEBB - BTW: BE 0406.798.00