Overheidsopdrachten basis

Code: 
STADMBROOXNT

Contact

02 740 73 31
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren.

Vereiste voorkennis: 

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

Uw organisatie beschikt over medewerkers die een stevige basiskennis hebben van de reglementering overheidsopdrachten.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

• informatie met betrekking tot de reglementering overheidsopdrachten terug te vinden
• de terminologie met betrekking tot overheidsopdrachten juist te hanteren
• de regelgeving overheidsopdrachten toe te passen
• de basisbeginselen van de reglementering overheidsopdrachten te omschrijven
• de juiste plaatsingsprocedure te kiezen
• de verschillende stappen in een plaatsingsprocedure toe te passen
• de fouten in dossiers op te merken
• de juiste methodologie en documenten te gebruiken.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

• dossiers over overheidsopdrachten tot een goed einde te brengen
• zich verder te bekwamen in de methodologie aangaande overheidsopdrachten
• experten grondig te ondersteunen
• zich een meer uitgebreidere expertise aan te meten.

Methodologie: 

Een 4 daagse klassikale en interactieve opleiding waarbij je de basiskennis omtrent overheidsopdrachten verwerft. Tijdens de opleiding krijg je de gelegenheid om vragen te stellen of problemen voor te leggen.
Er wordt gewerkt met cases en oefeningen.

Praktische schikkingen: 

Duur: 4 dagen