Opleiding voor vertrouwenspersonen basis

Code: 
STHRMPERSXNT

Contact

02 740 77 27
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren die aangewezen zijn als vertrouwenspersoon en die nog geen enkele opleiding gevolgd hebben voor hun nieuwe rol.

Vereiste voorkennis: 

Aangeduid zijn als vertrouwenspersoon, of het akkoord hebben van het overlegcomité dat beslist of iemand kan deelnemen aan deze opleiding.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

- De preventie van de psychosociale risico’s bij het werk zal worden versterkt.
- De samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de interne preventiedienst zal worden versterkt.
- Het welzijn van de werknemers zal worden versterkt, wat de productiviteit op het werk zal doen toenemen.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

- de regelgeving toe te passen bij de uitoefening en binnen de grenzen van uw rol als vertrouwenspersoon
- mee te werken aan de preventie van psychosociale risico’s
- de verschillende stappen uit te voeren die bij de informele procedure voorzien zijn: gesprek (onthaal, luisteren, advies), interventie en verzoening
- te communiceren met alle betrokkenen

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- de regelgeving toe te passen in verband met de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon volgens de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en zijn uitvoeringsbesluiten
- de rol van de verschillende actoren uit te leggen (preventieadviseurs, hiërarchische lijn, enz.) en meer bepaald die van de vertrouwenspersoon
- de symptomen van psychosociale risico’s te identificeren en te analyseren, met behulp van geschikte tools
- de verschillende procedures – intern en extern – uit te leggen
- gesprekstechnieken te gebruiken
- communicatietechnieken te gebruiken
- conflicthanteringstechnieken te gebruiken
- psychosociale interventietechnieken te gebruiken.

Methodologie: 

Om uw leerproces te structureren, bieden wij u alternerend theoretische concepten, rollenspellen, analyses van werksituaties evenals een integratieoefening.

Later kan je je inschrijven voor een supervisiesessie (ervaringsuitwisseling met begeleiding van een expert).

Praktische schikkingen: 

Duur: 7 dagen.
Het opleidingstraject in zijn geheel volgen (7 dagen), is aangeraden om de functie van vertrouwenspersoon op een correcte manier te kunnen invullen.
Vraag toestemming aan je opleidingsverantwoordelijke of preventieadviseur vooraleer je je inschrijft.