Leidinggevenden samen rond de tafel: intervisiemomenten

Code: 
STLDSINTVXNT

Contact

02 740 77 27
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren die leiding geven

Vereiste voorkennis: 

Geen voorkennis

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

- De organisatie beschikt over leidinggevenden die door ervaringsuitwisseling inzicht hebben in hun eigen functioneren en het effect hiervan op anderen.
- De organisatie beschikt over leidinggevenden die op een effectieve manier handelen en nieuwe manieren van aanpak durven te ontwikkelen.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

- als aanbrenger van een probleem de verschillende invalshoeken, deskundigheden en ervaringen van vakgenoten om te zetten tot nieuwe manieren van aanpak, oplossingen en inzichten.
- als deelnemer meer greep te krijgen op het (eigen) leer-en denkproces.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- standpunten en ervaringen uit te wisselen in het kader van professionele problemen.
- om op een probleemoplossende manier om te gaan met dagelijkse vraagstukken.
- uw eigen zelfontwikkeling in handen te nemen.
- krachtige en open vragen te stellen met als doel tot een gepaste oplossing te komen.
- de verschillende principes van intervisie te begrijpen.

Methodologie: 

Een georganiseerd en begeleidend gesprek met mensen die werkzaam zijn in een zelfde vakgebied over de problemen of vraagstukken uit de dagelijkse werkpraktijk.

Praktische schikkingen: 

Duur: 3 halve dagen