De rechterlijke organisatie

Code: 
STADMROOJXNW

Contact

02 740 73 31
Doelgroep: 

Het administratief personeel (assistenten en medewerkers) van griffies en parketten dat recent in dienst getreden is.
Deze online opleiding wordt aangeboden door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO).

Vereiste voorkennis: 

Geen

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

Uw medewerkers beschikken over een basiskennis van de rechterlijke macht in België.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

te weten welk rechterlijk orgaan bevoegd is voor welke materie, en hoe de verschillende organen werken.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- de grote lijnen van de rechterlijke organisatie op te noemen
- de actoren in de rechterlijke organisatie te identificeren
- informatie te geven over de werking van de rechtbanken, de hoven, het hof van Cassatie en het federaal
parket
- informatie te geven over de gerechtelijke hervormingen bij Justitie

Methodologie: 

Een theoretische online opleiding, ontwikkeld door IGO.

Praktische schikkingen: 

U doorloopt de verschillende modules naar keuze. De duur van de modules varieert van 8 tot 18 minuten. Inschrijven hoeft niet, u moet zich wel aanmelden op de e-Campus (meer uitleg: https://www.ofoifa.belgium.be/nl/praktisch-van-a-tot-z