ISO 27035 Foundation Incident Management

Code: 
STICTINMAXNT

Contact

02 740 73 25
Doelgroep: 

- ICT personeel die aangewezen is om op te treden in geval van incidenten.
- ICT personeel die kennis willen verwerven van principes en concepten voor incidentenmanagement.

Vereiste voorkennis: 

Geen.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

De ISO/IEC 27035 Foundation training helpt u om de basis te begrijpen van het implementeren van een Incident Management Plan en het beheren van informatiebeveiligingsincidenten.
Door deze training begrijpt u de processen voor het beheer van incidenten op het gebied van informatiebeveiliging.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

een Incident Management Plan van cybersecurity incidenten te implementeren en te beheren wanneer deze zich voordoen.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- de basisbegrippen van informatiebeveiligingsincidenten management te begrijpen.
- de correlatie tussen ISO/IEC 27035 en andere normen en regelgeving kaders te kennen.
- de procesbenadering te begrijpen om incidenten op het gebied van informatiebeveiliging effectief te managen.

Bekijk hier het gedetailleerd overzicht van de opleiding: http://bit.ly/2jBSTO3.

Methodologie: 

De cursus wordt geïllustreerd met voorbeelden op basis van concrete cases.
Praktische oefeningen zijn gebaseerd op de handleiding, inclusief rollenspelen en mondelinge presentaties.
De praktische tests zijn gelijkaardig aan het certificaatsexamen.

Praktische schikkingen: 

Duur: 2 dagen.
Dag 1: Inleiding tot de basisprincipes en concepten van informatiebeveiligingsincident management zoals gedefinieerd in ISO/IEC 27035.
Dag 2: Information Security Incident Management Process Approaches en Certification Review.
De test is in het Engels.